Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

ITK ställer större krav på språk och disposition

Kategori:

Att skapa mening i informationen, att information skall leda till kunskap, är något som ofta diskuteras av lärare. Jag har märkt att jag måste ta ett steg bakåt och börja organisera information på ett bättre sätt. Oftast betraktas ITK som ett kompletterande stöd för det traditionella lärandet, men jag vet inte längre. Det verkar inte i alla fall var en helt annorlunda process, tvärtom ställer ITK ännu större krav på skrivandet och på sättet att disponera det skrivna ordet. Jag verkar ha fått mer arbete med att stödja eleverna att disponera sitt material än vad jag haft tidigare. Eftertanken i dispositionen av materialet kräver djupkunskap i materialet. Eller låt oss säga så här: För att eleverna skall hitta vettiga dispositioner måste jag kanske ge mallar och förslag, men det kräver också att eleven verkligen känner till det denne arbetar med. Jag måste skapa ett förhållningssätt som tar bort fokus från reproduktionen av information, till ett mer analytisk förhållningsätt. Tidigare presenterad uppgift i denna blogg genomfördes av mig med hjälp av en Keynotepresentation, denna vecka skall de själva arbeta med uppgiften. Jag har införskaffat en bokvagn med noveller, med hjälp av skolans bibliotekarie, nu gäller det att få igång dem. Jag hoppas att datorn och uppgiftens upplägg skall få dem att själva reflektera inte reproducera. Att uppgiften i sig är av karaktären där reproduktion försvåras skrämmer mig lite, tänk om jag inte får igång dem. På något sätt jag vill ju att de skall vara produktiva. Kanske är det jag som har allt för lätt att kvantifiera ”kunskaper”.