Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Digitala gränsland

Kategori:

I en-till-en har vi nu ganska bra utrustning med macarna, de mesta fungerar felfritt. Dock har vi ännu inga bra gemensamma mötesforum och fildelningsmöjligheter. Vi använder nu FirstClass. FirstClass är sekventiell i sin struktur och har inte ett intuitivt gränssnitt. Vad vi borde efterstäva är kanske en mer spatial grafisk struktur. Det gäller att kritiskt värdera våra digitala miljöer, de är också en del av våra läromedel. Låt oss värdera Marshall McLuhans budskap än mer; mediet är budskapet. Om vi använder tröga och dåliga verktyg för kommunikation och filöverföring, sänder vi ut ett budskap om att vi inte är professionella. Det går inte att lura de främsta mottagarna av budskapet - eleverna. De är vana vid sociala medier med betydligt mer intuitiva och inte minst attraktiva gränssnitt. En ny server med ny kommunikationsplattform skall vi ha tycker jag.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: