Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Eleverna börjar få sina datorer

Kategori:

Nu har eleverna börjat få sina datorer och redan har detta blivit ett lyft för lektionerna.

Fördelar med en-till-en:

  • Salsoberoende
  • Kompetensen i datoranvändningen har redan höjts
  • Lärplattformen genom First Class används mer
  • Kontakten med eleverna genom FC har ökat

 

Nackdelar: med en-till-en

  • Lärplattformen har blivit otydligare, även egna skapade nätverk används för filöverföring exempelvis
  • Kontakten med eleverna genom FC har ökat

Kommentarer


Kommentera inlägget här: