Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Bedömning av grupparbeten, fortsättning

Kategori: IKT

Jag har tänkt mig en utvärdering- eller bedömningsmodell som den nedan. Naturligtvis kan man komplettera den med en eller flera öppna frågor. T ex kan frågan har du lärt dig något nytt, i sådana fall vad? vara av ett visst värde. Men eftersom denn bedömningsblankett bygger på att man tar fram siffervärden med olika vikt, som ger en jämförbarhet, så har jag här utelämnat den.

Lägg märke till att värdena är jämförbara med kunskapskriterierna. Poäng bör inte sättas ut om detta blir en självvärdering som eleven gör. Man kan ju jämföra elevens självärdering med den man själv tagit fram, det är nog så intressant.

Planering, manus och research

 1. Jag har planerat mitt arbete genom att använda mig av manusformen

Inget manus 0p ---------Storyboard­ 2p---------Tvåspaltsmanus 3p---------Screenplay 10p

2. Jag har i planeringen tänkt på hur mitt material skall distribueras och använt teknik efter det.

1p---------2p---------3p

3. Jag har i min planering genomfört research på ämnesområdet samt platsresearch

1p---------2p---------3p

4. I manusarbetet har jag tagit hänsyn till bildvinklar

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

5. I manusarbetet har jag använt mig av berättarkomponenter och den anglosaxiska dramaturgin

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

 

Genomförande

6. Jag har själständigt kunnat använda mig av modern teknik vid planering, inspelning och efterbearbetning

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

7. Jag har använt mig av avancerade tekniska funktioner

1p---------2p---------3p

 

Efterarbete

8. Jag har använt mig av avancerade funktioner i klippningen

1p---------3p---------6p---------9p

9. Jag har tagit hänsyn till upphovsrättslagen

1p---------2p---------3p

10. Kvaliteten på slutproduktionen vad gäller ljud, bild och klippning

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

11. Slutproduktionen är intressant och spännande

1p---------2,5p---------5p---------7,5p---------10p

12. Den skriftliga dokumentationen och manusarbetet

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

 

Generellt

13. Mise en scene är en viktig utgångspunkt

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

14. Jag har haft en samarbetsförmåga och varit ansvarstagande

1p---------2p---------3p---------4p---------5p

15. Jag har fungerat självständigt

1p---------2p---------3p

16. Jag har haft problemlösningsförmåga och kunnat byta yrkesroller

1p---------2p---------3p

15. Jag har visat på kreativitet

1p---------2p---------3p

17. Jag tog hänsyn till alla och uppmuntrade andra

1p---------2p---------3p

18. Jag har samrått med handledare

1p---------2p---------3p

19. Jag använder mig av fackuttryck

1p---------2p---------3p

20. Jag bad om andras synpunkter

1p---------2p---------3p

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: