Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Utbildningsvetenskapens kärna

Kategori: IKT

I boken Utbildningsvetenskapens kärna, red. Bo jansson, 2011, Gleerups, skriver Martin Tallvid om en-till-en. Han nyttjar erfarenheterna av de studier han haft på Falkenberg genom att använda Falkenberg som exempel i sitt kapitel i boken . Mycket trevlig läsning och en positiv bild av Falkenberg målas upp. Innehållet är till stora delar taget från den sista rapporten; En till en, Falkenbergs väg till framtiden? Bortskalat är bland annat Puenteduras SAMR och resonemanget om Blooms taxonomi, istället fokus på de ”fyra F’n” och Falkenberg som framgångskommun.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: