Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Utvärdering -fortsättning

Kategori: IKT

Elevenkät

Utvärderingen gjorde genom att ställa ett antal enkla frågor i Googleforms, jag följde upp med frågan; Vad tycker du kan förbättras och utvecklas? Kom med egna förslag.

Resultatet av frågorna visar att alla förhöll sig positiva till arbetssättet, och allra bäst resultat gavs på att de fick komma till tals. Men däremot var det störst spridning i vilka som hade greppat immaterialrätten översiktligt. Någon hade till och med placerat sig på 2. Detta bekräftar känslan av att det gick för fort fram, att jag borde delat upp passet på två delar med mer utrymme för uppgifter och diskussioner.

Vinnare vad gäller kommunikation blir alla elever, även de elever som vanligtvis inte kanske är så kommunikativa kommer med i diskussioner. Mycket genom att det finns en variation av lärarfrågor i storgrupp, diskussion i mindre grupp och direkta frågor till eleverna. Förlorare är de elever som inte hinner med i den snabba takten som lektionerna faktiskt hade, bättre planering där mer tidsutrymme ges krävs i framtiden. Dessutom sprids ett fylligt faktaunderlag över två pass istället för ett. Trots att eleverna hade spridning i hur de själva uppfattade att de greppat det immaterialrättsliga området så kom alla till bra svar på den sista kontrolluppgiften. De kunde söka sig fram till rätt information och kom till adekvata tolkningar av juridiska källor. Jag tyckte att det som fungerade bästa var att jag byggde mitt lektionspass på ett bildspel med rik flora av exempel i olika medieformer. Detta gjorde att eleverna upplevde lektionerna som intressanta och jag märkte att de verkligen hängde med, var nyfikna och kommunicerande. Det var naturligt och jag behövde inte tvinga fram någon dialog.

Kommentarer

 • Marina Persson säger:

  Jag håller med dig om att det är ett bra sätt att få med även de elever som inte brukar vara så kommunikativa.

  Hade eleverna några förslag på vad som kunde förbättras och utvecklas? Hade de några förslag på hur metoden kunde användas?

  Svar: Nej tyvärr, samtliga svar var att de inte visste, att det var bra som det var och någon hade till och med svarat 100% perfekt. Det var inte 100% perfekt, utan jag tror att vi arbetat alldeles för lite med variation i vår metodik, då menar jag alla vi lärare kring denna grupp elever. De har på tok för lite referenser. Min lektion upplevdes som mycket mer annorlunda och spännande och jag tyckte också det var roligt. men på grund av att eleverna har för lite referenser fick jag i princip inget utbyte på vad som kan förändras förbättras. Detta talar för att vi än mer bör variera och testa nya grepp hos oss. En levande diskussion med eleverna om metodik är ju inte helt fel. Det skvallrar denna intervju om, det vill säga en större involvering kring det dagliga arbetet kan bara gagna oss. Och varför inte prata pedagogik och didaktik på programråd, det ger ju detta elevdemokratiska forum en mycket djupare dimension. Jag tar det "dåliga" resultatet på stort allvar.
  vladimir tolevski

  2013-10-27 | 19:09:18

Kommentera inlägget här: