Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

Framväxten av ett nytt pedagogiskt verktyg

Kategori:

När jag började arbeta på Falkenbergs Gymnasieskola, 1994, hade vi ordnat så att en dator med uppkoppling mot tidningen Z'as internetabbonemang kunde stå i ett referensbibliotek. Då var mycket på nätet ganska dåligt, ointressant. Datorn var seg, modemet tog tid på sig, ljud och rörliga bilder undantag. Idag ser det helt annorlunda ut. Trots detta finns det spärrar som motsäger sig datorn i undervisningen, den är fortfarande lite hotfull. Ändå är det på något sätt naturligt för oss att arbeta med information, att omsätta detta till kunskap på något sätt. Information är ju det som datorn är bra på att hantera, och då tänker jag inte bara på lagring. Den är ett ypperligt verktyg för sökning, bearbetning, intuitiva korsreferenser och presentera information genom olika medieformer för att nämna något. Trots detta är främsta argumentet mot datorn att inte leder till förbättrade kunskaper per automatik. Nej, men det gör varken bok eller penna heller. Denna blogg skall försöka problematisera datorn som verktyg i den pedagogiska verksamheten på vår skola, Falkenbergs Gymnasieskola. Vi påbörjar nu till hösten en en-till-en-satsning. Det skall bli spännande.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: