Digitala gränsland

Jag vill diskutera gränslandet mellan datorteknik och pedagogik. Vladimir Tolevski, Teknikprogrammet

I HN skrevs om att en-till-en har bidragit till sämre resultat i skolorna, jag replikerade;

Kategori:

Att komplettera undervisningen med moderna verktyg kan väl knappast bidra till sämre resultat i skolan? Eller tror vi på det motsatta, att ta bort datorerna i skolan skulle ge bättre resultat? Knappast, eller hur? En-till-en handlar ju om att anpassa pedagogiken till modern teknik. Det finns studier som visar på samband mellan dator-/bredbandsanvändning och försämrade skolresultat. Men vad dessa visar är att man inte söker bristerna i skolans värld utan i hemmen. Det är här datoranvändandet i allra högsta grad används till underhållning. Jag tror att en-till-en i hög grad bidrar till att eleverna kommer att lära sig använda datorn som ett arbetsverktyg. Vad man måste satsa på ytterligare det är ju att förklara vikten av att man sköter den traditionella läxläsningen. En-till-en skall ju inte ta bort något, den skall tillföra- även i hemmet.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: